5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 1.

Kicsit a munkánkról és tapasztalatainkról

Az Oliva Med Magánklinika Korszerű emlődiagnosztikai rendelésre érkező pácienseket nagyjából három csoportba lehetne osztályozni:

Az Oliva Med Magánklinika Korszerű emlődiagnosztikai rendelésre érkező pácienseket eddigi tapasztalataink alapján nagyjából három csoportba lehetne osztályozni:

  • az első csoportba tartozók, azok, akik azért jönnek vizsgálatra, mert panaszaik, tüneteik vannak, tehát náluk már felmerült egy komoly probléma. Többségükben elmondásuk alapján már megszületett a malignitás (rosszindulatúság) gondolata. Ők azok, akik elmondják, nagyon örülnek, hogy ilyen gyorsan időpontot tudtak foglalni nálunk, hiszen rendkívül fontos, hogy mihamarabb kiderüljön problémájuk oka (gyakran sajnos még így is egy-két álmatlan éjszaka van már mögöttük.). Bennük természetesen kicsit több a félelem, a kétség és az aggodalom, de ezzel együtt úgy tapasztaljuk együttműködőbbek a vizsgálati beállítások és az esetleges beavatkozások tekintetében is. Az asszisztenseink mindent megtesznek, hogy együtt érző segítőként, hallgatóságként a páciensek aggodalmait, félelmeit csökkentsék. Szemelőtt kell tartani azonban, hogy az asszisztensnek ebben a helyzetben is elsősorban vizsgálatra kell fókuszálni, hiszen rendkívül fontos, hogy kifogástalan pozícióban készüljenek el a mammográfiás felvételek. Ez összetett feladat, magas szintű szaktudást, nagy gyakorlatot és mindezek mellett odafigyelést is igényel.

  • A páciensek egy másik csoportja ezzel ellentétben panasz nélkül érkezik, esetleg éppen az időszakosan esedékes szűrővizsgálatra. Ők természetesen nem tekintik magukat betegnek, ebből adódóan esetenként akár magasabb elvárásokat is támaszthatnak a vizsgálattal kapcsolatban. Ők gyakran érdeklődőbbek is, többet kérdeznek a komplex emlővizsgálatról, a sugárterhelés mértékéről valamint a speciális tomoszintézisről is. Talán esetenként jobban igénylik, hogy időben sorra kerüljenek, amit igyekszünk teljesíteni, de ritkán, önhibánkon kívüli okok miatt kis várakozás előfordul. Ilyenkor tapasztaljuk,  a várakozás eltolódása akár generálhatja  félelmüket, növelheti aggályaikat. Amikor pedig már elérkezik a mammográfiás vizsgálat pillanata előfordulhat, hogy  a beállítások alatt izgatottabbak, aggódnak és esetleg kevéssé tolerálják a kellemetlenségeket, például az emlők összenyomását (kompresszióját), ami elkerülhetetlen velejárója a mammográfiás vizsgálatnak. A várakozási időt ezért is igyekszünk kellemesebbé tenni. Úgy tapasztaljuk kollégáink mosolya, a várótermeink kellemes hangulata a gyakorlatban segít áthidalni ezeket a kis nehézségeket.

  • Végül van még egy csoport, ők azok, akik előzőleg részt vettek már mammográfián és rossz tapasztalatokkal érkeznek, illetve a vizsgálatnak rossz hírét hallották (internetről, baráttól, családtagtól). Nagyrészük úgy lép be a rendelőbe, hogy csak ultrahangos vizsgálatot szeretne, mammográfiáról nem is tölt ki beleegyezést. Aztán rövid beszélgetés során gyorsan megnyílnak. Számunkra is meglepő mennyi különböző téves sztereotípiával érkeznek.  Közülük akadt néhány, aki ezen okok miatt 5-10 évig is halogatta élete első mammográfiáját. Ilyenkor az egyetlen és legfontosabb dolog, amit a szakorvos illetve az  asszisztens tehet és amit tenni is  kell a betegért az, hogy érthetően elmagyarázza komplex vizsgálat  minden előnyét és beleegyezése után elkészítse  a páciens  életének legtökéletesebb mammográfiáját, természetesen törekedve a maximális komfortérzetre.

Végül, de nem utolsó sorban fontosnak érezzük hangsúlyozni, hogy az  emlőrákot teljesen mértékben semmilyen módszerrel nem tudjuk megelőzni, az egyetlen amit tehetünk és amit tenni kell, hogy időben felismerjük és kezeljük. Ez csak korszerű készülékkel, magas szintű szaktudással és tapasztalattal végzett, rendszeres orvosi vizsgálattal lehetséges. Szerencsére egyre több egészségtudatos páciensünk érzi úgy, érdemes igénybe venni ezt a minimális kellemetlenséggel járó vizsgálatot egészsége,élete érdekében.

Oliva Med Magánklinika - Korszerű emlődiagnosztika, mammográfia 3D tomoszintézis

Békéscsaba Dr. Becsey Oszkár u. 1.

Bejelentkezés: +36709776004

Dr. Tasnádi Tünde         Barabásné Samu Nikolett     Fekete-Hőgye Tünde

Mit jelent, hogy szonográfer vagy szonográfus? Kik a szonográferek?

Ez a kérdés egyre gyakrabban vetődik fel, mivel az Oliva Med Magánklinikán az ultrahang rendelés egyik része Fekete-Hőgye Tünde szonográfer segítségével történik. Az ilyen jellegű tevékenység Magyarországon még több ok miatt sem terjedt el széles körben, ezért is éreztük úgy, kicsit bemutatjuk ezt a részét is tevékenységünknek. Ha valakiben van esetleg némi ellenérzés, kétely, talán így megközelítve nagyobb bizalommal fogadja a számára fontos hasi ultrahang vizsgálatot a szonográferes rendelésünkön. Ezzel pedig még több páciensnek tudunk segíteni.

Az értelmezés egyszerű: A szono- előtag az ultrahang vizsgálatra utal, a szonográfusok, pedig olyan magasan képzett szakemberek, speciális szakasszisztensek, akik ultrahang vizsgálatot végeznek önállóan, radiológus szakorvosi megbízással, szakmai felügyelettel.

Működésüket a 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendeletben szabályozottan végzik.

Miért van szükség ilyen szakemberekre? Szakmailag támogatott ez a tevékenység?  (Jogos a kérdés, hiszen nem orvosok.)

A technika gyors fejlődése, differenciálódása az ultrahangdiagnosztikával foglalkozó szakemberek, radiológusok és szonográfusok specializálódását és az ilyen szakemberek számának fokozatos növekedését igényli világszerte. A képalkotó szakma jelenleg is tartó robbanásszerű fejlődése, és a hazai radiológusok számának csökkenése, új megoldásokat követelt, már évekkel ezelőtt. 

Az egyre növekvő mennyiségű képalkotó feladat ellátására a megoldás egyik módja az orvosi feladatok szakmailag megalapozott megosztása, magasan képzett szakdolgozók, új diplomás szakemberek bevonása. Ennek a felismerésnek a jegyében támogatja Magyar Radiológusok Társasága Ultrahang Szekciójának vezetősége a szonográfus képzést és tevékenységet.

Hogyan végzik a szonográfusok vizsgálatokat, hiszen nem is orvosok?

Sokakban merül fel a kérdés, ér-e annyit a vizsgálat, mintha orvos végezné.

A szonográferek valóban önállóan végeznek ultrahangvizsgálatokat, de fontos hangsúlyozni, hogy radiológus szakorvosi megbízással, felügyelettel. 

Az ultrahangvizsgálatokról a szakma szabályainak megfelelő részletes képi dokumentációt készítenek, és azt archiválják is. Előkészítik a vizsgálat írásos dokumentációját, amit a képi dokumentációval együtt egyeztetnek a radiológus szakorvossal. Szükség esetén a vizsgálatot a szonográfus és a radiológus szakorvos közösen kiegészíti. Az ultrahangleletet pecséttel és aláírással hitelesítve a radiológus szakorvos validálja, így lesz az érvényes. A leleten szerepel a szonográfus neve és aláírása is.

A nemzetközi gyakorlatban arra is van példa, hogy megfelelően képzett szonográfus önálló leletezési jogot kap. 

Nálunk az Oliva Med Magánklinikán Dr. Tasnádi Tünde radiológus szakorvos felügyeletével történnek a vizsgálatok. Szonográferünk (Fekete-Hőgye Tünde) elsősorban a hasi vizsgálat és a nyaki régió ultrahang vizsgálatok területén rendelkezik magas szintű elméleti tudás mellett nagy gyakorlati tapasztalattal. Erre alapozva döntöttünk úgy, hogy a betegek ellátása érdekében (rövid előjegyzési idő) ilyen módon is próbálunk segíteni a hozzánk segítségért fordulóknak. Radiológus szakorvosunk és szonográferünk 7 éve együtt végez a kórházi keretek között is hasonló tevékenységet, így az évek alatt kialakult jó együttműködés segíti közös, magas szintű szakmai tevékenységüket klinikánkon is. 

A képek és a vizsgálat áttekintése mellett amennyiben olyan eltérés kerül felismerésre, ami pontosítást vagy akár csak megerősítést igényel, természetesen kiegészítő vizsgálatot is végez személyesen Dr. Tasnádi Tünde Főorvosnő, a leletek hitelessége így garantált. 

Végül radiológusunk mesél közös munkájukról:

„A magas szintű betegellátást rendkívül fontosnak tartom. Fekete - Hőgye Tünde személyében megtaláltam azt a szakembert, akivel együtt dolgozva sikerült elindítani a szonográferes vizsgálatokat. Tünde rendkívül jól képzett, és mindemellett 7 éves tapasztalattal rendelkezik, ami tudjuk nagyon fontos a diagnosztikus munkában.

Jól tudunk együtt dolgozni, hiszen a vizsgálati technikát részben tőlem tanulta a képzése, gyakorlati időszaka alatt, és régóta (7 éve) együtt ultrahangozunk nap mint nap a kórházban is. A folyamatos képzését is fontosnak tartom, így szakmai továbbképzések mellett gyakran előfordul, hogy a munkám során előforduló orvosilag érdekes eseteimet is prezentálom neki.”