5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 1.

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, hogy megismerje, hogyan kezeljük személyes adatait és az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogokkal rendelkezik.
 

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

 
Az OLIVA MED Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése:                OLIVA MED Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma:      09-09-011511
Adatkezelő székhelye:                         1146 Budapest, Thököly út 100/A. 2.em. 202.ajtó
Adatkezelő elektronikus címe:       info@olivamed.eu
Adatkezelő képviselője:                      Csenke Bálint ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő:                     Bovard Kft. (info@bovard.hu)

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info. tv.”); 
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”).

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

 
Fogalmak

Jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. 

Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

 

II. ADATKEZELÉSI CÉLOK

 
1. Sütik (cookie-k) kezelése a weboldalon

Az Adatkezelő a https://olivamed.eu/ elérhetőség alatt működő weboldalán (a továbbiakban: weboldal) a weboldal szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ.

 
Mi is az a süti (cookie)?

A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A süti egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelése érdekében. 

 
Milyen célokból használhatunk cookie-kat?

 • a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,
 • a látogatottság mérése,
 • webanalitikák készítése, és annak elemzése, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt,
 • a weboldal által nyújtott szolgáltatások minőségének ellenőrzése és javítása,
 • a felhasználói élmény növelése,
 • oldalaink kezelésének megkönnyítése.

 
Milyen cookie-kat használ a weboldal?

A weboldal a rendeltetésszerű és optimális működést lehetővé tevő nélkülözhetetlen cookiekon mellett az alábbi cookiekat használja.
 

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
Munkamenet sütik A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen sütik Nem igényel Ezen sütik azért szükségesek, hogy lehetővé tegyék a honlap használatát a felhasználók számára. Honlap működésének biztosítása A bőngészési munkamenet lezárása.
Funkcionális sütik Korábbi beállításokat tároló sütik Igényel Bejelentkezés során megadott adatok elmentése („Maradjon bejelentkezve”), illetőleg sütik használatának elfogadása („Elfogadom a sütik használatát”) Felhasználók beállításainak megjegyezése Beállítás függő, de maximum 2 év
Nyomkövető süti látogatáselemzés végett (harmadik féltől származó) Google Analytics (_gat és _ga) Igényel Az oldal használatáról gyűjtenek információkat, illetve a felhasználó tevékenységéről A weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik 2 év
Viselkedésalapú reklámra használt külső sütik (harmadik féltől származó) Google Remarketing, Facebook Pixel, Google konverzációkövetés Igényel Viselkedés alapú reklámozás Viselkedés alapú reklámozás, amely a hirdetések hatékonyságát növeli. 180 nap

 
A harmadik féltől származó sütiről (thirdpartycookie) részletesen az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Analytics - https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 
Google Remarketing – https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
Facebook Pixel - https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google Konverzációkövetés - https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 

 
A cookie-k által megvalósuló adatkezelések jogalapja?

A weboldal használatához nélkülözhetetlen cookie-kat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján használjuk, a további cookie-k használatának jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet a cookie kezelőn keresztül tud megadni.

 
Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a cookie-kat?

A weboldal cookie kezelőjén túl minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416

Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera:
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari:
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

  

2. Kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

A mai felgyorsult világban az Adatkezelő elsősorban elektronikus úton tartja a kapcsolatot az érdeklődőkkel, ügyfelekkel, partnerekkel, azonban levélben is bárki fordulhat hozzá kérdéseivel. Bárki felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot közvetlen e-mail útján, vagy a https://olivamed.eu/kapcsolat weboldalon keresztül közvetlenül üzenetet küldhet az Adatkezelő részére legyen szó akár információ legyen szó akár ajánlatkérésről, információ kérésről, technikai jellegű kérdésekről, vagy bármely egyéb témáról, vagy akár postai úton is.

Az érintettel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó - kommunikáció során az Adatkezelő az e-maileket és leveleket a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeli.

 
Adatkezelés célja

Kommunikáció, válasz az érdeklődők megkereséseire. Az érintett által megadott adatokat kizárólag a vele folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézés érdekében kezeli az Adatkezelő. 

Az Adatkezelő a kapcsolatfelvételt bármely érintettel kizárólag már hatályban lévő szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, vagy egyéb jogszerű jogalappal kezdeményez, az adatvédelemre vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával.

 
Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, postai levél esetén levelezési cím, valamint minden egyéb olyan információ, mely az érintett által kezdeményezett ügyben az érintett szerint lényeges. 

 
Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy amennyiben megkeresik valamilyen ügyben, akkor válaszadáshoz szükséges személyes adatokat kezelje.

 
Személyes adatok forrása

Az érintett. 

 
Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak kezelni, akiknek az érintett által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

 
Adatfeldolgozó(k):

 • AKTIV DIGITAL MEDIA Kft. (5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.) – az Adatkezelő e-mail szolgáltatója és a https://olivamed.eu/ weboldal tárhelyszolgáltatója. 

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciát vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. 

 
Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés (kötelem) jön létre az Adatkezelő és az érintett között, a kommunikáció során tudomására jutott személyes adatokat az Adatkezelő az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeli, a vonatkozó adatkezelési tájékoztató szerint.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés az Adatkezelő és az érintett között, avagy a kommunikáció nem valamely szerződéshez kapcsolódik és a kommunikációnak semmilyen jövőbeli joghatása nem lehet, a kommunikáció során tudomására jutott személyes adatokat az Adatkezelő a kommunikáció végleges lezárultáig kezeli.

 
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 
Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok megadása az üzenet megválaszolásának, és így az érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció feltétele.

  

3. Időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő lehetőséget nyújt az érdeklődőknek, hogy a https://olivamed.eu/ honlapon keresztül online időpontot foglaljanak a tetszésük szerinti rendelésre, melyhez kapcsolódóan a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli.

 
Adatkezelés célja

Online időpontfoglalás és bejelentkezés biztosítása.

 
Kezelt személyes adatok

Az érintett panasza, a rendelés, amelyen meg kíván jelenni, orvos, lefoglalt időpont, név, születési dátum, TAJ szám, nem, kapcsolattartási adatok.

 
Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

 
Személyes adatok forrása

Az érintett. 

 
Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak kezelni, akiknek az időpontfoglaláshoz és az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

 
Adatfeldolgozó(k):

 • AKTIV DIGITAL MEDIA Kft. (5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.) – az Adatkezelő e-mail szolgáltatója és a https://olivamed.eu/ weboldal tárhelyszolgáltatója. 

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciát vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. 

 
Személyes adatok kezelésének időtartama

Az időpontfoglalással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő az 5 éves elévülési időben kezeli.

 
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 
Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok megadása az időpont lefoglalásához elengedhetetlenül szükséges.

  

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 
Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 
Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 
Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

 
Törléshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 
Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 
Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 
Érdekmérlegelési teszt

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, a (47) preambulum bekezdés és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos „érdekmérlegelési tesztet” készítünk, melyet az info@olivamed.eu e-mail címre írt levelével az érintett kikérhet.

 
Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 
AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

 
Az érintett a fenti jogait az info@olivamed.eu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

  

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Debreceni Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu 

  

Budapest, 2023. március 6.

  

______________________

OLIVA MED Korlátolt Felelősségű Társaság 

Képv.: Csenke Bálint ügyvezető